Školství, zdravotnictví, kultura, občanská infrastruktura

Na jaký záměr lze žádat:

 • nová výstavba, stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov a ploch sloužících zajištění občanského vybavení v oblasti:
  • školství
  • zdravotnictví
  • sociálních služeb
  • péče o děti
  • kultury
  • základní obchodní infrastruktury a sportovních aktivit, integrovaných informačních a školicích center
 • nákup budov ve spojitosti s projektem
 • nákup zařízení, vybavení, hardware, software
 • infrastruktura spojená se zavedením vysokorychlostního internetu

Kdo může být žadatelem:

 • Obce
 • Sdružení obcí
 • Neziskové organizace s právní subjektivitou včetně církví a jejich organizací
 • Zájmová sdružení právnických osob

Výše podpory:

 • Maximální výše podpory činí až 90 %
 • Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou 50 000 Kč

Typické projekty:

- Rekonstrukce obecní budovy na multifunkční dům (knihovna, OÚ, hasičská zbrojnice, klubovna). Stavební úpravy a vybavení nezbytnou technickou infrastrukturou.

- Obnova hřbitovní zdi a fasády kostela

- Rozšíření kapacit ZŠ s obnovou materiálového vybavení

CHCI KONZULTOVAT INVESTIČNÍ ZÁMĚR

 

Aktuality

Dotace na nákup strojů a zařízení pro podnikatele!

Nevratnou dotaci lze získat např. na rekonstrukci vesnické nemovitosti na pneuservis včetně vybavení a související infrastruktury.

Další informace…