Podpora podnikatelů, zemědělců a potravinářů

Na jaký záměr lze žádat:

 • Rekonstrukce budovy na provozovnu – dílnu , výstavba nového provozu (podporovány jsou stavební a technologické investice)
  • stavební investice (stavba a vybavení)
  • nákup výrobních zařízení – strojů
  • zázemí firmy, obchodní prostory
  • související hardware a software
  • manipulační plochy
  • oplocení areálu, zeleň..
 • Autoservisy, pneuservisy, pily , zámečnictví , obrábění zařízení na výrobu biomasy, služby apod…
 • Vznik nového podnikatelského objektu určeného k pronájmu. Výstavba nájemní budovy, jejíž prostory bude město pronajímat pro podnikatele vykonávající činnost např. ve zpracovatelském průmyslu, strategických službách, výzkumu a vývoji
 • Modernizace potravinářského podniku (např. výroba vína, mlékárna, jatka..) Podporovány jsou investice do výrobních technologií, kvality a jakosti výroby a souvisejících stavebních úprav. Podpora výrobců krmiv.

Výše podpory

 • Dotace až 60 % maximální výše projektu 10 (30) mil. Kč

Kdo může být žadatelem

 • Stávající a začínající podnikatel (mikropodnikatelů) v obci do 2000 obyvatel
 • Výrobce potravin pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv
 • Zemědělský podnikatel
 • Obce (podnikatelská infrastruktura k pronájmu)

Typické projekty:

- Rekonstrukce nemovitosti na truhlářskou dílnu včetně zázemí 

- Výstavba pneuservisu

- Pořízení nových technologií na výrobu vína

- Pořízení technologie na výrobu tvarovaných biopaliv (peletky, brikety,…)

- služby

CHCI KONZULTOVAT INVESTIČNÍ ZÁMĚR

 

Aktuality

Dotace na nákup strojů a zařízení pro podnikatele!

Nevratnou dotaci lze získat např. na rekonstrukci vesnické nemovitosti na pneuservis včetně vybavení a související infrastruktury.

Další informace…