Cestovní ruch

Na jaký záměr lze žádat:

  • Rekonstrukce budovy na agropenzion (vinařský, lyžařský penzion), výstavba penzionu včetně vybavení, stravování a související volnočasové infrastruktury (půjčovny sportovních potřeb, sportoviště, welness, koňská turistika)
  • Infrastruktura pro cestovního ruch – cyklostezky, hippostezky, naučné stezky, zpřístupnění památek pro turistiku
  • Marketing cestovního ruchu

Kdo může být žadatelem:

  • Podnikatelé a zemědělci v obcích do 2000 obyvatel
  • Obec do 2000 obyvatel
  • Neziskové organizace s právní subjektivitou včetně církví a jejich organizací

Výše podpory:

  • Maximální výše podpory činí až 60 resp. 90 %
  • Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou 50 000 Kč

Typické projekty:

- Rekonstrukce stodoly na ubytovací zařízení, vybudování hřiště a půjčovny sportovních potřeb

- Naučná stezka k významné památce včetně informačních tabulí

- Marketingová prezentace regionu

CHCI KONZULTOVAT INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Aktuality

Dotace na nákup strojů a zařízení pro podnikatele!

Nevratnou dotaci lze získat např. na rekonstrukci vesnické nemovitosti na pneuservis včetně vybavení a související infrastruktury.

Další informace…