Životní prostředí

Na jaký záměr lze žádat:

 • Zateplování veřejných budov – snížení energetické náročnosti provozu, pořízení kotle na biomasu, pořízení zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv (peletky, brikety,..)
 • Výsadba , rekultivace obecní zeleně – včetně zařízení (parky, aleje, hřbitovy)
 • Protipovodňová opatření – úprava vodních toků, protipovodňové hlásné systémy, výstavba poldrů, revitalizace rybníků.
 • Snížení prašnosti , snížení emisí – výsadba liniové (bariérové) zeleně, zametací a samosběrné vozy
 • Snížení produkce škodlivých emisí v zemědělských provozech

Kdo může být žadatelem:

 • Obce
 • Sdružení obcí
 • Neziskové organizace s právní subjektivitou včetně církví a jejich organizací
 • Zájmová sdružení právnických osob
 • Podnikatelský subjekt

Výše podpory:

 • Maximální výše podpory činí až 90 %
 • Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou 50 000 Kč

Typické projekty:

zeleň

Zateplení budovy školy spojené s výměnou oken a dveří

Revitalizace parku a aleje v obci

Výsadba liniové zeleně proti snížení prašnosti, nákup samosběrného vozu

Výstavba suchého poldru

Obnova obecního rybníku

Instalace dodatečných (filtračních ) zařízení na centrálním zdroji tepla pro snížení emisí

CHCI KONZULTOVAT INVESTIČNÍ ZÁMĚR

 

Aktuality

Dotace na nákup strojů a zařízení pro podnikatele!

Nevratnou dotaci lze získat např. na rekonstrukci vesnické nemovitosti na pneuservis včetně vybavení a související infrastruktury.

Další informace…