Vodohospodářská infrastruktura

Na jaký záměr lze žádat:

 • vodohospodářská infrastruktura,
 • ČOV, kanalizace,
 • Vodovody, zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání
 • stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) souvisejících budov
 • technologie, zařízení, vybavení, hardware, software v souvislosti s projektem
 • zpracování územně plánovací dokumentace obce

Kdo může být žadatelem:

 • Obce do 2000 obyvatel
 • Sdružení obcí
 • Neziskové organizace s právní subjektivitou včetně církví a jejich organizací
 • Zájmová sdružení právnických osob

Výše podpory:

 • Maximální výše podpory činí až 90 %
 • Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou 50 000 Kč

Příklady:

Typické projekty:

- Rekonstrukce kanalizace

- Výstavba ČOV

- Výstavba vrtu, vodojemu , úprava kvality pitné vody

- Zkapacitnění zdroje vody

CHCI KONZULTOVAT INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Aktuality

Dotace na nákup strojů a zařízení pro podnikatele!

Nevratnou dotaci lze získat např. na rekonstrukci vesnické nemovitosti na pneuservis včetně vybavení a související infrastruktury.

Další informace…