Dopravní infrastruktura

Na jaký záměr lze žádat:

 • obce do 500 obyvatel
  • projekty budování a obnovy dopravní infrastruktury (místní komunikace)
  • obnova či výstavba technické infrastruktury (mimo vodohospodářskou
   infrastrukturu)
  • zlepšení vzhledu obcí – úprava veřejných prostranství
  • územně plánovací dokumentace

Kdo může být žadatelem:

 • Obce
 • Sdružení obcí
 • Neziskové organizace s právní subjektivitou včetně církví a jejich organizací
 • Zájmová sdružení právnických osob

Výše podpory:

 • Maximální výše podpory činí až 90 %
 • Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou 50 000 Kč

Typické projekty:

- Rekonstrukce centra obce včetně osvětlení, chodníků a laviček

- Rekonstrukce komunikací (III třídy)

silnice v obci

CHCI KONZULTOVAT INVESTIČNÍ ZÁMĚR

 

Aktuality

Dotace na nákup strojů a zařízení pro podnikatele!

Nevratnou dotaci lze získat např. na rekonstrukci vesnické nemovitosti na pneuservis včetně vybavení a související infrastruktury.

Další informace…