Představení programu

Program „Naše vesnice“ je zaměřen na malé obce a podnikatele na malých obcích, přináší ucelené informace z oblastí dotací napříč různými dotačními programy – strukturální fondy, dotace EU a národní dotační tituly. Naleznete zde dotace pro menší obce, zemědělce, mikropodnikatele, majitele lesů apod…

V levém menu jsou informace o dotacích, které jsou členěny dle dané oblasti podpory včetně typických projektových záměrů.

V případě zájmu nám sdělte Váš investiční záměr.

Mnoho úspěchů při čerpání dotací !


Aktuality

Dotace na nákup strojů a zařízení pro podnikatele!

Nevratnou dotaci lze získat např. na rekonstrukci vesnické nemovitosti na pneuservis včetně vybavení a související infrastruktury.

Další informace…